Silikonlu Kiremit

Silikonlu Kiremitler

Kiremitte kullanılan toprağın cinsine göre çeşitli tuzlar ihtiva ederler ve bunlar çiçeklenme (yüzeyde beyazlama), kumlanma veya yüzeyde tabaka ayrışmalarına sebep olabilirler. Özellikle çiçeklenmeye karşı silikon Wacker BS-16 emprenye malzemesi son 45 yıldır başarı ile uygulanmaktadır.

Silikon Kiremit ile su emme azalacağından haliyle kiremitlerin donma çözünme mukavemetinin artması beklenir yapılan testlerle bu ispatlanmıştır.

Bu yüzden Gürok Silikonlu Kiremitler ile çatınız daha estetik olacaktır

 

Silikonlu Kiremitlerin Özellikleri:

Kilden Yapılmış Kiremitlerin, Su emme Oranı ne kadar düşükse, çevre ve iklim şartlarına dayanıklılığı da mükemmel derecede artmaktadır. Kiremitin düşmanı su ve aşırı soğuklardaki donmadır. Silikonlu kiremit, suyu minimum (%1-3) oranda emdiği için zamana karşı dayanıklığı da artmaktadır. Silikon hammaddesi Potasyum Oksit ve Potasyum metil silikonattır. Dolayısıyla tam bir silikon değildir. Yarı silikon yarı alkali özellikte olan bir nano teknolojik üründür. Tamamiyle kiremit bünyesine uygun olsun diye böyle bir karışım yapılmıştır. Zamanla sadece üst taraftaki film tabakası kaybolur. Fakat, emdirilen tabakanın kalınlığına bağlı olarak silikon yıllarca bozulmadan, bünyede kalarak kiremitin ömrüne ömür katar.

2000 yılında Gürok Kiremit Fabrikasının yanında bulunan numune çatıdaki yaklaşık 8000 kiremitin, 03.05.2012 tarihindeki Laboratuvar testlerinde su emme değerlerinin %5’ ten küçük olduğu tespit edilmiştir. Çatının altındaki çıtalara bakıldığında ise ilk günkü gibi kuru ve orijinal olduğu gözlemlenmiştir. Silikonlu Kiremitlerin her türlü hava koşullarına dayanmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

Gürok Silikonlu Kiremiti aynı zamanda kiremitin doğal kırmızılığını daha iyi gösterir. Estetik açıdan daha iyi görünen Gürok  Kiremiti düşük su emme oranı ile çatılarımızın vazgeçilmez bir kaplaması olarak kullanılmaktadır.

 

2014 Yılı Silikonlu Kiremit Su Emme Yüzdesi: max. % 5,0

 

 

  • Gürok Kiremitlerinin Sıcaklık Dayanımı ve Taşıyabileceği yük miktarı aşağıda verilmiştir.

 

 

Azami ve Asgari Laboratuvar Ortamındaki Taşıyabileceği

Sıcaklık Dayanıklığı: Sıcaklık Dayanıklığı: Ağırlık (Mukavemeti, kg/cm²)

 

Valensiya -25 ile 40 °C -30 ile 50 °C 300

Marsilya -25 ile 40 °C -30 ile 50 °C 300

Akdeniz -25 ile 40 °C -30 ile 50 °C 300

Fletto -25 ile 40 °C -30 ile 50 °C 300

Mahya -25 ile 40 °C -30 ile 50 °C 300

 

 

  • Gürok Kiremit Ürünleri, TSE –EN-1304 standardına tabidir.

  • Gürok Kiremit Olarak, Kullandığımız silikon orijinal Almanya patentli Wacker

BS-16’dır. Silikonlama İşlemi, daldırma ve bekleme esasına dayanır.

Silikonlama işlemi, yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılarak, müşterinin hizmetine sunulmuştur.

(Diğer Firmalar Silikonlama işlemini, standart bir hale koyamadıkları için hep farklı sonuç almaktadırlar.)

 

Gürok Kiremit